BLI MEDLEM

Till ordinarie medlem kan de producenter av naturbeteskött väljas, som uppfyller våra kriterier för produktion av naturbeteskött (kriterierna hittas i nedre delen av denna sida). Medlemsavgiften är 50 euro per år för ordinarie medlemmar. Medlemmarna får presentera sin gård med bilder på vår webbplats. Där kan också lägga till en direkt länk till sin egen nätbutik.

Välj det sätt att bli medlem som passar dig bäst:

  1. Ordinarie medlem kan de producenter av naturbeteskött bli, som uppfyller våra kriterier för produktion av naturbeteskött (kriterierna hittas i nedre delen av denna sida). Medlemsavgiften är 50 euro per år för ordinarie medlemmar. Medlemmarna får presentera sin gård med bilder på vår webbplats, och om man så önskas, en direkt länk till nätbutiken.
  2. Stödande medlem Till stödande medlemmar är alla vänner av naturbeten välkomna. Årsavgiften för en stödande medlem är 50 euro.
  3. Donator/samarbetspartnerDonator/samarbetspartner. Om du önskar stöda vår förening med en donation eller om du vill inleda samarbete, tveka inte att ta kontakt per e-post: info@luonnonlaidunlihantuottajat.fi

Så här blir du medlem:

Kom med i vår verksamhet genom att skicka e-post till adressen:

info@luonnonlaidunlihantuottajat.fi.

Skriv i e-post meddelandet i rubrikfältet: MEDLEMSANSÖKAN

Vi svarar på e-posten så fort som möjligt.

Kriterier för produktion av naturbeteskött: länk.