Isokummun Luomu

isokummun luonnonlaidunliha luomutila

På gården Isokummu i Sievi föder man ekologiskt upp finländska lantrasfår. För tillfället finns det ungefär 300 tackor, över tio avelsbaggar och 200-400 lamm. I vår uppfödning värnar vi också om ovanliga avelslinjer. 

Med hjälp av lammen sköter vi om naturskyddsområden och kulturhistoriskt sett värdefulla landskap som ingår i Natura 2000. Hagarna är inhägnade med rovdjursstängsel och på sommaren betar alla djur och tar hand om landskapet. 

Gården har ett eget slakteri och vi marknadsför själva vårt kött. Våra produkter säljs i Uleåborg, Karleby och i kommunerna runt Sievi. Det går förstås också att göra inköp på gården eller i spinneriet Isokummun Kehräämö.

I anslutning till Isokumpu gård verkar också fårstallet Isokummun Lammastila som bedriver verksamhet enligt konceptet Green Care. Vi erbjuder dagverksamhet för personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och personer som rehabiliteras från psykiska problem, i samarbete med en psykiater.

All ull från lammen förädlas av spinneriet Isokummun Kehräämö, vars lokaler ligger några kilometer från gården. Vi har satsat på att vår produktion ska vara ekologisk och så kemikaliefri som möjligt. Målsättningen är att i framtiden, så fort som regelverket tillåter det, kunna producera en helt ekologisk slutprodukt. 

Här kan du bekanta dig med gården.