Luonnonlaidunpäivä 2023

Lehmät, lampaat, hevoset ja muut laiduntajat ylläpitävät uhanalaisten perinnebiotooppien eli ketojen, niittyjen, hakamaiden ja metsälaitumien monimuotoisuutta ja torjuvat luontokatoa. Luonnonlaidunpäivää vietetään vuosittain juhannusta edeltävänä lauantaina (17.6.2023) ja silloin juhlitaan luonnonlaitumia ja niiden hoitajia – laiduntavia eläimiä. Tilat ympäri Suomen pitävät avoimia ovia ja teemapäivässä mukana olevat ravintolat tarjoavat luonnonlaidunlihaa.

Perinnebiotoopit ovat perinteisen karjatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä. Ne tarjoavat kodin muun muassa monille eri kasvi-, perhos-, ja kuoriaislajeille. Perinteisen laidunnuksen vähennyttyä näitä elinympäristöjä uhkaa umpeenkasvu. 60-luvulta nykypäivään tultaessa perinnebiotoopeista on hävinnyt jo yli 90 prosenttia. 

Luonnonlaitumilla laiduntavat eläimet huolehtivat jäljellä olevista perinnebiotoopeista. Ne turvaavat monien lajien elinmahdollisuudet ja ylläpitävät tärkeitä perinnemaisemia. 

Osallistu päivään pitämällä avoimet ovet omalla tilallasi

Luonnonlaidunpäivänä tilat ympäri Suomen pitävät avoimet ovet -tapahtumia. Jokainen tila voi itse päättää, millaisen tapahtuman tilallaan järjestävää. Luonnonlaidunlihan tuottajat ry ja muut päivän järjestelyistä vastaavat kumppanimme jakavat tietoa tiloista, jotka pitävät avoimet ovet. Osallistumalla tällä tavoin luonnonlaidunpäivään saat hienoa näkyvyyttä tilallesi ja tarjoat asiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua laitumiin ja tilaasi. Niille tiloille, jotka harjoittavat luonnonlaidunlihan suoramyyntiä, päivä toimii hyvänä myyntitempauksena. Juhannusgrillattavatkin tulisi kenties hankittua samalla!

Kiinnostuitko? Ilmoita tilasi mukaan luonnonlaidunpäivään 31.5.23 mennessä tämän linkin kautta. Julkaisemme kevään aikana tällä sivulla koko Suomen kattavan kartan, johon on merkattu kaikki avoimet ovet pitävät tilat.

luonnonlaidunpäivä
Vuosittain järjestettävänä luonnonlaidunpäivänä maatilat ympäri Suomen pitävät avoimia ovia.

Vuonna 2022 luonnonlaidunpäivänä avoimet ovet piti liki kaksikymmentä tilaa. Lista viime vuoden avoimista ovista löytyy täältä.

Luonnonlaidunpäivän järjestävät yhteistyössä Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, Luonnon- ja riistanhoitosäätiöWWFMetsähallitusMaa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria.