Information om oss

Naturbeteskött producenterna rf - en förening för producenterna och vårdbiotoperna

Laadukasta ja luonnon rikkautta lisäävää luonnonlaidunlihaa on tuotettu jo vuosikymmeniä niityillä ja hakamailla ympäri Suomea. Tuottajien ja samalla uhanalaisten perinnebiotooppien asiaa ajamaan on perustettu loppuvuodesta 2020 Luonnonlaidunlihan tuottajat ry  (Naturbeteskött producenterna rf).

Föreningens syfte är att sammanföra producenterna av naturbeteskött i Finland, befrämja skötseln av de artrika vårdbiotoperna, samt förstärka en miljövänlig produktion av kött där djurens välfärd tas i beaktande. Du kan stöda vår verksamhet också om du inte själv är producent av naturbeteskött. Läs mera om hur man blir medlem och om kriterierna här. länk.

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n hallitus 2021-2024

Ordföranden: Fredrik von Limburg Stirum (Salo)

Vice ordförande: Johanna Franzén (Pargas)

Övriga medlemmar: Aarne Schildt (Borgå), Matti Mehtola (Joutsa) ja Jukka Tobiasson (Åland). 

Suppleanter: Juho Korvenoja (Salo), Antti Toivonen (Sagu), Petri Leinonen (Tornio), Vesa Salonen (Hautjärvi) ja Filip Forss (Kimito). 

Sekreterare och kassör: Eriika Lundström (Åbo)