Kymmenen kysymystä ja vastausta sertifioinnista

Suomen ensimmäinen luonnonlaidunlihan sertifioinut tila avaa prosessia ja sen hyötyjä.

Kosken kartanon luomutila Perniössä sertifioi ensimmäisenä Suomessa luonnonlaidunlihan tuotantonsa. Haastattelimme Kosken isäntää Fredrik von Limburg Stirumia aiheesta.

1. Miksi lähditte sertifioimaan luonnonlaidunlihaa?

Uskomme, että kuluttajat ovat vihdoinkin heräämässä siihen, että erilaisten lihojen välillä todella on eroja. Uskomme myös, että kuluttajat ja yhteiskunta ovat heräämässä isoihin ympäristö-ongelmiin, ja että osa kuluttajista on valmiita maksamaan tuotteesta, jonka tuottamisesta ympäristö hyötyy. 

Olemme Kosken kartanolla erikoistuneet ympäristötyöhön.  Luonnonlaidunlihan sertifioiminen ensimmäisenä tilana Suomessa sopi tähän jatkumoon hyvin. Lisäksi toimin itse Luonnonlaidunlihan Tuottajat ry:n puheenjohtajana, joten halusin toimia myös esimerkkinä toisille. Uskon, että sertifikaatit tulevat yleistymään tulevaisuudessa myös lihantuotannossa, kuten on jo käynyt puutarhapuolella.

2. Millainen luonnonlaidunlihan sertifiointiprosessi oli? 

Aloite luonnonlaidunlihan tuotannon sertifioimiseksi tuli Kosken kartanolle Ruotsista, Sigill Kvalitetssytem AB:lta, joka on luonut ja omistaa sertifiointi-standardin. Heidän tavoitteenaan on laajentaa luonnonlaidunlihan sertifiointia muihin Pohjoismaihin ja he etsivät pilottitilaa Suomesta. 

Saimme apuja ja neuvoja Sigilliltä koko prosessin ajan ja selvitimme epäselviä asioita yhdessä. Meidän kohdalla, kun teimme tämän Suomessa ensimmäisenä, prosessissa oli kohtia, jotka tarvitsivat selvitystyötä, mutta uskon, että tästä eteenpäin prosessi on jo helpompi.  Prosessissa oli aktiivisesti mukana Puutarhaliitto, joka toimii Sigillin edustajana Suomessa. Itse auditoinnin suoritti HS Certfiering AB, niin ikään Ruotsista.

3. Mikä prosessissa oli helppoa, tuntuiko joku kohta hankalalta?

Standardi oli melko haastava, mutta kaiken saimme selvitettyä. Koska olemme tehneet paljon työtä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi jo aiemmin, tämä kohta kriteereistä oli meidän helppo täyttää. Meidän tilalla on jonkin verran myös peltolaitumia, joten piti tarkkaan laskea, että varsinaisten luonnonlaidunten osuus oli tarpeeksi suuri. Lisäksi kaikenlainen tarkka dokumentointi vaikkapa paloturvallisuudesta, haittaeläinten torjunnasta tai eläinten siirroista aiheutti jonkin verran harmaita hiuksia aluksi.

4. Miten olette hyödyntäneet sertifikaattia toiminnassanne? 

Olemme hyödyntäneet ja hyötyneet median kiinnostuksesta aihetta kohtaan, mikä on ollut todella positiivista ja sitä kautta lisännyt tilamme tunnettuutta ja myyntiä. Kahvilassamme olemme myös kertoneet sertifikaatista ja asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita aiheesta. Sana on myös kiirinyt uusien asiakkaiden korviin ja olemme saaneet kasvatettua asiakaskuntaamme. Olemme hyödyntäneet sertifikaattia markkinoinnissamme ja kertoneet aiheesta ravintoloille, kuluttajille ja muille asiakasryhmillemme.

5. Oletteko saaneet lisää asiakkaita? Onko sertifikaatti lisännyt myyntiä?

Voimme ilolla sanoa, että sertifiointi on vaikuttanut suoraan myyntiin ja laajentanut asiakaskuntaamme. Mediajulkisuus  vaikutti jo heti alussa positiivisesti myyntiin niin ravintoloiden kuin kuluttaja-asiakkaidenkin kohdalla. Kesän jälkeen myynti on ollut vilkasta, kun kuluttajat ovat palanneet kesälomilta. On ollut ilo huomata, että eläinten hyvinvointi ja ympäristöasiat ovat kuluttajalle merkityksellisiä ja että he ovat olleet valmiita maksamaan sertifioidusta luonnonlaidun lihasta.

6. Miten toivoisit, että sertifikaattia voitaisiin kehittää tai prosessia parantaa?

Tuottajana toivoisin, että byrokratiaa voitaisiin vähentää, mutta toisaalta prosessin pitää olla niin hyvä, että kuluttaja voi siihen luottaa.  Tuotannon läpinäkyvyys ja ulkopuolisen tahon leima ovat tulevaisuudessa erittäin tärkeässä asemassa, jos halutaan että luonnonlaidunlihan tunnettuus kasvaa ja tuotteesta muodostuu esimerkiksi ruokakauppojen kautta ostettava lisäarvoa tuottava tuote.

7. Mitkä terveiset lähetät niille tiloille, jotka pohtivat sertifiointia?

Kannattaa ehdottomasti tutkia mahdollisuutta sertifioida oman tilan tuotanto. Tulevaisuudessa se voi olla tae, että saat lihasi myytyä ja jo nyt se on erinomainen tapa erottautua. Sertifikaatin saaminen vaatii tilasta riippuen jonkin verran lisää työtä, mutta sitä voi myös nähdä tilan johtamista tukevana järjestelmänä, kun tuottaja joutuu paremmin dokumentoimaan, mitä tilalla tehdään. Viime kädessä tietenkin luonto hyötyy niistä toimista, jota sertifikaatissa vaaditaan.

8. Miltä Kosken tulevaisuus näyttää sertifioidun lihan myyjänä?

Tulemme jatkamaan suoramyyntiä kuluttajille ja ravintoloille. Sertifioitu luonnonlaidunliha tuo yhä useammalle taholle lisä-arvoa, kun luonnon monimuotoisuus nousee teemana vuosi vuodelta yhä tärkeämmäksi. Lisäksi toivon, että kauppa kiinnostuisi tuotteesta. Yhteistyössä kaupan kanssa me tuottajat voisimme tavoittaa yhä suurempia kuluttajamääriä ja kertoa luonnonlaidunlihan hyödyistä. Uskon, että tämäkin myyntikanava voisi olla vaihtoehto meille tulevaisuudessa.

9. Miksi tämä on luonnonlaidunlihaa tuottaville tiloille tärkeää?

Sertifioitu tuote on tae kestävästä tuotannosta myös niille kuluttajille, jotka eivät tunne yksittäistä tuottajaa. Ulkopuolisen puolueettoman tahon sertifioima tuote on turvallinen vaihtoehto myös kaupalle, joka haluaa varmistua siitä että tarina, joka kerrotaan eteenpäin kuluttajille, on tosi.

10. Miksi luonnonlaidunlihan sertifiointi on koko Suomen kannalta tärkeää?

Suomen pitää erikoistua niihin tuotteisiin, jossa meillä on kilpailuetua. Puhdas luonto ja pitkät valoisat kesäyöt, jolloin nurmi kasvaa, luovat hyvät edellytykset märehtijöille, lehmille ja lampaille. Sertifiointi tuo uskottavuuden ja mahdollistaa erottautumisen. Luonnonlaidunlihan tuotannossa yhdistyy erinomaisen maukkaan ja terveellisen ruoan tuotanto, luonnon monimuotoisuuden ja kansallismaisemien vaaliminen sekä eläinten hyvinvointi. Hyvin suunniteltuna luonnonlaidunnus parantaa huoltovarmuutta ja lisää hiilen sitoutumista maaperään. Luonnonlaidunliha on tulevaisuudessa arvokas huipputuote, jossa yhdistyy ympäristöarvot ja makuelämys. Sitä voidaan viedä ulkomaan markkinoille ja kuluttaa kotimaassa. Luonnonlaidunlihan tuotannosta syntyvien ekosysteemipalveluiden kautta hyöty koko yhteiskunnalle on merkittävä.

Lue lisää luonnonlaidunlihan sertifioinnista täältä.