Laiduntavat lampaat ja lehmät ovat luonnonhoitajia vailla vertaa – sitä juhlitaan luonnonlaidunpäivänä


Lauantaina 17. kesäkuuta vietetään valtakunnallista luonnonlaidunpäivää jo toista kertaa, ja tilat ympäri
Suomen pitävät avoimia ovia ja järjestävät ohjelmaa. Päivä juhlistaa luonnonlaitumia sekä lehmiä,
lampaita ja muita eläimiä, jotka hoitavat uhanalaisia perinneympäristöjämme ja huolehtivat luontomme monimuotoisuudesta.


Perinneympäristöt ovat lajirikkaimpia elinympäristöjämme ja monien uhanalaisten lajien koti. Toisin kuin esimerkiksi metsät, perinneympäristöt vaativat kunnossa pysyäkseen aktiivista hoitoa. Lehmiä, lampaita ja muita laiduntajia tarvitaan turvaamaan perinneympäristöjä, sillä ilman laidunnusta nämä arvokkaat alueet kasvavat umpeen ja häviävät.


”Laidunnus auttaa säilyttämään perinneympäristöjen lajistoa, josta jo neljäsosa on uhanalaista. Niittykasvit hyötyvät siitä, että laidunnus vähentää maaperän ravinteisuutta. Ne myös tarvitsevat laidunnuksen luomaa valoa ja tilaa pärjätäkseen kilpailussa kookkaampia lajeja vastaan”, sanoo maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Perinneympäristöjen katoaminen olisi erityisen suuri uhka pölyttäjähyönteisille. ”Kedoilla ja niityillä elää laaja kirjo erilaisia perhosia ja mesipistiäisiä. Perinneympäristöjä kannattaa vaalia myös maataloustuotannon kannalta, sillä monipuolinen pölyttäjälajisto auttaa saamaan paremmat sadot”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela.


Luonnonlaidunpäivänä tilat ympäri Suomen järjestävät koko perheen ohjelmaa karjan laitumelle laskusta asiantuntijaluentoihin. Usealta tilalta voi samalla ostaa myös luonnonlaiduntuotteita. Kaikki teemapäivän tapahtumat löytyvät kartasta, josta voi katsoa lähialueensa tapahtumat.


”Pääkaupunkiseudullakin pääsee mukaan päivän tunnelmaan tutustumalla rantalaidunnukseen ja kyyttökarjaan esimerkiksi Espoon Laajalahdella, jossa järjestetään tapahtuma yhteistyössä Metsähallituksen, Espoon kaupungin ja alueella laiduntavan karjatilan kanssa. Suojelualueillakaan perinneympäristöjen luontoarvojen säilyttäminen ei onnistu ilman laiduntajia ja karjatiloja”, kertoo Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Katja Raatikainen.


Luonnonlaidunpäivän järjestävät yhteistyössä Metsähallitus, Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, WWF Suomi, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Maa- ja kotitalousnaiset, Ruokavirasto ja ProAgria.