Certifiering

Ansökningsanvisningar: Såhär ansöker du om certifikat för naturbeteskött

Certifiering kan skapa nya möjligheter för gården. Till en början kan reglerna och ansökningsprocessen kännas komplicerade, men Trädgårdsförbundet, som ansvarar för certifieringen i Finland, hjälper gårdarna med alla sorters frågor. 

I Sverige har naturbeteskött redan certifierats länge. Där sköts certifieringen av Sigill Kvalitetssystem AB. Trädgårdsförbundet fungerar som Sigill Kvalitetssystem AB:s representant i Finland. I certifieringsprocessen ingår en kvalitetsrevision av gården, som själv får välja mellan några revisionsföretag (se nedan).

Det finns två regelverk för certifiering av naturbeteskött:

 1. IP Sigill Nöt & Mjölk
 2. IP Sigill Lamm

Reglerna för naturbeteskött har utvecklats av Sigill Kvalitetssystem AB i samarbete med WWF. Certifierade företag uppfyller kraven om livsmedelssäkerhet, djurhållning och miljöansvar. Dessutom bekräftar certifieringen att alla djur betar på naturliga betesmarker.

Certifieringskostnaderna för naturbeteskött består av två olika avgifter: 

 1. Årsavgift till Trädgårdsförbundet, se tabellen nedan (Naturbeteskött producenterna rf:s medlemmar får 25 % rabatt)
 2. Revisionsavgift till det företag från vilket gården köper revisionen.

Antalet slaktdjur / sålda djur per årNormalpris 2023Med 25 % rabatt 2023
<100387 euro290 euro
101 – 200557 euro418 euro
201 – 500736 euro552 euro
>5001090 euro817 euro
År 2023 får medlemmarna i Naturbeteskött producenterna rf 25 % rabatt på årsavgiften till Trädgårdsförbundet.

                 

Sju steg för att ansöka om certifikat för naturbeteskött

 1. Bekanta dig med IP-reglerna

IP-reglerna fungerar som självutvärdering för certifikatet. Här kan du beställa en handbok med IP-reglerna på svenska: välj “IP Sigill Nöt & Mjölk 2022”, registrera dig och sedan kan du öppna handboken. En finsk översättning av reglerna är på väg och föreningen försöker översätta dem så fort som möjligt. Engelskspråkiga versioner kan beställas via Trädgårdsförbundet: katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi 

 1. Var i kontakt med Trädgårdsförbundet om certifieringen. Medlemmarna i Naturbeteskött producenterna rf får rabatt på Trädgårdsförbundets årsavgift för certifiering. 

 1. Be om en offert för revision från revisionsföretaget och konkurrensutsätta den. 

 1. Fyll i ansökan. Fyll samtidigt i revisionsföretagets ansökningsblankett och kom överens om en tid för revision.

 1. Förbered dig. Före revisionen görs en självbedömning (IP-reglerna) för att upptäcka eventuella brister på gården. Gör reparationer och kompletteringar enligt behov så att gården uppfyller kraven. Du får hjälp och rådgivning från Trädgårdsförbundet med hur du följer IP-reglerna och genomför självbedömningen. Behöver du mer hjälp kan du fråga rådgivningsorganisationen inom din bransch.  

 1. Revision. Om det upptäcks brister under revisionen ska de åtgärdas och rapporteras inom högst tre månader.  

 1. Beviljande av certifikatet. Certifikatet beviljas när alla bestämmelser är uppfyllda. 

När certifikatet är i kraft kan du beställa märket för naturbeteskött från Trädgårdsförbundet.

Företag i Finland som kan utföra revisioner:

HS Certifiering Ab  (Genomförde våren 2022 den första revisionen av naturbeteskött i Finland)

SMAK Certifiering Ab

Intertek

Kiwa

Tilläggsinformation och kontaktuppgifter kopplade till certifiering:

Katarina Lassheikki (katarina.lassheikki@puutarhaliitto.fi / tel. 040 552 0267) LaatKvalitetschef, Trädgårdsföreningen.