Naturbetesdagen

Kor, får, hästar och andra betesdjur upprätthåller mångfalden inom hotade vårdbiotoper, som fält, ängar, hagar och skogsbeten. Dessutom skyddar djuren den biologiska mångfalden. Naturbetesdagen infaller årligen lördagen före midsommar (15.6.2024). Då firas naturbetena, deras ägare och djuren. Gårdar över hela Finland håller öppet hus och då bjuder gårdarnas restauranger på naturbeteskött.

Vårdbiotoperna är en artrik miljö som formas av traditionell boskapsuppfödning. De erbjuder hem för bland annat olika arter av växter, fjärilar och skalbaggar. I takt med att traditionell betesmark minskar, blir risken allt större för att de här livsmiljöerna ska växa igen. Sedan 60-talet har redan över 90 procent av vårdbiotoperna försvunnit.

De vårdbiotoper som finns kvar underhålls av naturbetande djur. De säkrar många arters möjlighet att överleva och upprätthåller många viktiga traditionslandskap. 

Delta i dagen genom att hålla öppet hus på din gård

På naturbetesdagen håller gårdar runt om i Finland öppet hus. Varje gård får själv besluta om hurdana evenemang man vill ordna. Spridandet av information om vilka gårdar som håller öppet hus sköts av Naturbeteskött producenterna rf och de andra aktörerna som arrangerar dagen. Genom att på det här sättet delta i naturbetesdagen får din gård fin synlighet. Dessutom ger du intresserade möjlighet att bekanta sig med både din gård och dina betesmarker. Eftersom folk antagligen är på jakt efter något att grilla på midsommaren, kan dagen bli ett utmärkt jippo för de gårdar som bedriver direktförsäljning av naturbeteskött.

luonnonlaidunpäivä
Lantgårdarna runt om i Finland håller öppet hus på den årliga naturbetesdagen.

År 2023 höll nästan tjugo gårdar öppet hus på naturbetesdagen. Listan över de som höll öppet hus förra året hittar du här.

Naturbetesdagen arrangeras i samarbete med Naturbeteskött producenterna rf, WWF, MTK, SLC, MetsähallitusMaa- ja kotitalousnaiset, ProAgria, Ruokavirasto, Suomen Lammasyhdistys, Perinnemaisemayhdistys ja Pihvikarjaliitto.