Nystun tila / Nystu Gård

Nystun tila

Nystun karja- ja lammastila sijaitsee Korppoon Wattkastissa, Turunmaan saaristossa. Meille pääset kahdella lautalla.

Kasvatamme Nystussa lihakarjaa ja lampaita välitysmyyntiä ja lihaa varten. 1970-luvun loppupuolella vaihdettiin osa maitolehmistä ensimmäisiin hereford-rotuisiin lihanautoihin.

Tilamme kaikki eläimet laiduntavat alkukesästä syksyyn luonnonlaitumilla. Maillamme on ollut laidunnusta ainakin 1700-luvulta lähtien, mikä näkyy myös pitkän laidunnushistorian vaativista kasvi- ja eläinlaijeista. Nykyään laidunnamme monta eri kohdetta Saaristomerellä, sekä Saaristomeren kansallispuistossa että muualla, yksityisomistuksessa olevilla mailla. 

Olemme myyneet Wattkastin naudan- ja lampaanlihaa suoramyyntinä vuodesta 2007 lähtien. 

wattkastbeef.fi

Nystu Gård

Nystu Gård finns på ön Wattkast i Korpo i Åbolands skärgård. När man kommer hit måste man använda två bilfärjor. 

Här föder vi upp nötdjur och får för försäljning av kalvar och kött. De första korna av köttrasen hereford kom till gården på slutet av 1970-talet, då de ersatte en del av mjölkkorna.

Alla gårdens djur betar på naturbetesmarker från försommaren till hösten. På gårdens marker har det betats åtminstone sedan 1700-talet. Detta märks genom förekomsten av många djur- och växtarter som kräver en lång beteshistoria. Nuförtiden betar vi på många olika ställen i Skärgårdshavet, både inom Skärgårdshavets nationalpark och på privatägda marker.

På gården bedrivs direktföräljning av gårdens eget Wattkast nöt- och fårkött sedan år 2007.

wattkastbeef.fi