Kosken kartano / Koskis gård

Kosken kartano on Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajalla sijaitseva maatila ja entinen rautaruukki. Kosken ruukki perustettiin Kiskonjoen varteen vuonna 1679, joten ainakin niiltä ajoilta Kiskonjoen rantoja on laidunnettu.

Tällä hetkellä tilan luonnonlaitumia ja maakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa hoitaa Suomen vanhin herefordkarja ja pieni lammaslauma. Erityisesti EU aikana tilalla on ennallistettu entisiä perinnebiotooppeja luonnon monimuotoisuuden ja maisema-arvojen edistämiseksi. Vuonna 2014 Kosken kartano valittiin Suomen ympäristöystävällisimmäksi maatilaksi WWF:n ja MTK:n Itämerikilpailussa. Teemme paljo​n työtä ympäristöarvojen ja elä​inten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Kosken kartanon luomu Hereford- ja lampaanlihaa voi ostaa tilan omasta verkkokaupasta. Tilalla on myös maatilamatkailua, esimerkiksi maatilan oma lihakauppa, kesäkahvila sekä kokoustiloja. Tilalla järjestetään yksityisille ryhmille myös erilaisia retkiä.

Tervetuloa tutustumaan ja maistamaan herkullisia tuotteitamme! www.koskis.fi

Koskis gård

Koskis gård är ett gammalt järnbruk som ligger på gränsen mellan Nyland och Egentliga Finland. Åtminstone sedan Koskis Bruk grundades vid Kisko å år 1679 har stränderna längs med ån betats.

För tillfället betas gårdens naturbeten och det på regional nivå betydelsefulla landskapsområdet av Finlands äldsta herefordbesättning och en liten grupp får. Framförallt under EU tiden har gården aktivt restaurerat gamla vårdbiotoper för att gynna den biologiska mångfalden och landskapet. År 2014 valdes Koskis gård till Finlands mest miljövänliga gård i WWF:s och MTKs Östersjötävling. Vi gör mycket för miljön och för djurens välbefinnande på gården.

Du kan köpa Koskis ekologiska hereford- och lammkött i gårdens egen nätbutik. Gården bedriver också gårdsturism och på gården finns en köttbutik, ett sommarcafé och möteslokaler. På gården ordnas också guidade turer för privata grupper.

Välkommen på besök och smaka gärna på våra delikata produkter! www.koskis.fi