Koskis gård

Koskis gård är ett gammalt järnbruk som ligger på gränsen mellan Nyland och Egentliga Finland. Åtminstone sedan Koskis Bruk grundades vid Kisko å år 1679 har stränderna längs med ån betats.

För tillfället betas gårdens naturbeten och det på regional nivå betydelsefulla landskapsområdet av Finlands äldsta herefordbesättning och en liten grupp får. Framförallt under EU tiden har gården aktivt restaurerat gamla vårdbiotoper för att gynna den biologiska mångfalden och landskapet. År 2014 valdes Koskis gård till Finlands mest miljövänliga gård i WWF:s och MTKs Östersjötävling. Vi gör mycket för miljön och för djurens välbefinnande på gården.

Du kan köpa Koskis ekologiska hereford- och lammkött i gårdens egen nätbutik. Gården bedriver också gårdsturism och på gården finns en köttbutik, ett sommarcafé och möteslokaler. På gården ordnas också guidade turer för privata grupper.

Välkommen på besök och smaka gärna på våra delikata produkter! www.koskis.fi