Kivistön tila

Kivistö gård fokuserar på att främja naturens mångfald genom att producera ekologiskt hållbart naturbeteskött. Det gör vi genom att utnyttja ursprungsrasernas betesegenskaper. Till det används östfinsk boskap och de skotska raserna galloway och angus. Så samtidigt som naturens och vårdbiotopernas mångfald bevaras, bildas också utsökt naturbeteskött. Det som odlas på gårdens åkrar är också ekologiskt.

Uppfödningen och skötseln av djuren grundar sig på respekt för nötkreaturens artspecifika beteende. Djuren mår bra och växer. Så formas naturbeteskött som är fettfritt och rikt på nyttiga omega-3 fetter. 

Kivistön luonPå Kivistö gård föds nötkreaturen upp på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som naturen respekteras. Produktionen på gården lämnar ett mycket litet kolfotspår. Vallodling dominerar gårdens åkrar. De olika arterna av vallväxter binder effektivt kol under fem till sex år. Växtbeståndets rotsystem sträcker sig djupt, vilket säkerställer luftfuktigheten och bildandet av växtmylla av organiskt jordmaterial på den ekologiskt odlade åkern, tillsammans med den naturliga gödsling som kommer från djuren. Under vintern matas djuren med ekologiskt hö från de här åkrarna. Du kan med gott samvete njuta av det ekologiskt hållbara, nyttiga och närproducerade naturbetesköttet från Kivistö gård. 

Kivistö gård – där djuren mår bra och växer

Kivistön tila 

Östfisk boskap-Galloway-Angus 

Savijoentie 55 

Hautjärvi, Mäntsälä