Bosgård

Bosgård är en modern ekologisk gård som föder upp naturbeteskött och bedriver gårdsturism. Vårt jordbruk är aktivt igång under hela året. Vi föder upp ekologiska köttdjur, odlar på åkrar, sköter våra ekonomiska skogar utan slutavverkning och dessutom ordnar vi olika evenemang för våra kunder. Nötkreatursrasen charolais är vår stora stolthet och gårdens ryggrad. Boskapen har stor nytta av gårdens naturbeten och hagar. Dessutom upprätthåller de vårdbiotoper.

Man kan när som helst besöka Bosgård. Exempelvis kan man sticka sig in i vår gårdsbutik med tillhörande restaurang, ta en uppfriskande promenad på natur- och kulturstigen, eller njuta av den traditionella julmarknaden i herrgårdsmiljö. Året om kan man få färskt ekologiskt kött från gården, vid upphämtningspunkten i Helsingfors eller med hemleverans. Herrgårdens utrymmen och restaurang lämpar sig också utmärkt för olika festligheter som bröllop och bemärkelsedagar. 

Bosgårds produkter / tjänster:

·        Gårdsbutik med restaurang

·        Direktförsäljning av kött och hemleverans

·        Sommarkök och terrass

·        Natur- och kulturstigar   

·        Gården som skyddas av museiverket

·        Den historiska fästningen på Husholmen

·        Den gamla ladugården för större tillställningar och evenemang 

·        Rundvandring där deltagaren får bekanta sig med den ekologiska odlingen och charolaisboskapen 

·        Beställningsrestaurang

Kom och besök Bosgård och upplev den förtrollande herrgårdsmiljön. Vi önskar dig hjärtligt välkommen! 

www.bosgard.com