Kotimäen Niityt

Kotimäen Niityt ligger i byn Marjotaipale i Mellersta Finland. Från naturvårdsområdet i Joutsa är det ungefär en timmes bilfärd till bland annat Lahtis, S:t Michel och Jyväskylä.

Med hjälp av höglandsboskap skyddar vår gård ytterst hotade vårdbiotoper som är 500 år gamla. Tjurflockarna får fritt vandra och beta på den stora betesmarken. Vi värdesätter frihet och rymlighet. På varje skogsbete har det reserverats åtminstone cirka en hektar till varje enskilt djur att röra sig på. Vår utgångspunkt är att alla tjurar ska få bete sig som de vill. Eftersom de äldre tjurarna oftast ändå inte håller sig till hjordarna, utan istället försvårar viktigt naturvårdsarbete, får vi som en bieffekt små mängder naturbeteskött.

Vi började sälja djurprodukter på vår gård 2021.

Ta modigt kontakt med oss via Facebook om du är intresserad av gårdens verksamhet och produkter.

kotimaen niityt luonnonlaidun