Pietinmäen tila

Pietinmäen tila sijaitsee Varsinais-Suomessa Mietoisissa. Tilalla on noin 80 lypsylehmää ja nuorkarja eli yhteensä noin 130 eläintä. Tilan päätuotantosuunta on maidontuotanto, mutta sen ohella tilalla tuotetaan sivutuotteena myös pienissä määrin lihaa suoramyyntiin. Lihaksi kasvatettavat eläimet ovat maitorotuisia tai liha- ja maitorotujen risteytyshiehoja. Hiehot laiduntavat pääosin tilan lähellä olevilla merenrantaniityillä ja muilla perinnebiotoopeilla Mynälahden rannoilla. 

Tilalla on panostettu eläinten hyvinvointiin ja laidunnukseen. Pietinmäen nuorkarja on laiduntanut 1970-luvulta lähtien samalla vanhalla kylän entisellä yhteislaitumella. Nykyisin laidunkierrossa on myös pari muuta Metsähallituksen luonnonlaidunlohkoa luonnonsuojelualueilla. Yhteensä laidunpinta-alaa on noin 40 hehtaaria. Suoramyyntiin tulevat eläimet teurastetaan paikallisessa pienteurastamossa Vallan Maukkaassa ja myydään joko suoraan tilalta tai paikallisesta Pyheen kyläkaupasta.

Pietinmäen tilasta lisätietoa Facebooksivuilta.