Pietinmäen tila

Pietinmäki gård ligger i kommunen Mietois i Egentliga Finland. På gården finns ungefär 80 mjölkkor och ungboskap, så sammanlagt finns här cirka 130 djur. Den huvudsakliga produktionen är inriktad på mjölk, men gården säljer också små mängder kött. De djur som föds upp för köttets skull är antingen mjölkraser eller en korsning mellan kött- och mjölkraser. Huvudsakligen betar kvigorna på ängar och andra vårdbiotoper vid Mynälahtis stränder. 

TiGården har satsat på djurens välmående och bete. Sedan 1970-talet har byn Pietinmäkis ungboskap betat på samma område. Nuförtiden finns det också andra betesmarker i form av några av Forststyrelsens skiften på naturskyddsområden. Tillsammans utgör de ungefär 40 hektar. De djur som slaktas i det lokala slakteriet Vallan Maukas säljs sedan direkt på gården eller i bybutiken i Pyhä.

Du kan läsa mer om Pietinmäen tila på vår Facebooksida.