Punaisen Pässin Lammastila

Gården Punaisen Pässin Lammastila ligger i Juupajoki ungefär femtio kilometer från Tammerfors och hundra kilometer från Jyväskylä. Gården finns på ett nationellt värdefullt landskapsvårdsområde.

Fram till 2015 fanns det mjölkkor på gården, men nu har de ersatts av får. För tillfället finns det ungefär hundra tackor och därtill finns det fyra hästar på gården. Fåren är av rasen finsk lantras och ålandsfår.

Det finns rikligt med sjöstränder på gården och där betar och upprätthåller djuren den värdefulla naturen. Hästarna och fåren turas om på betesmarkerna och på så sätt ökar den biologiska mångfalden. Tillsammans med Forststyrelsen har vi ingått ett avtal om att vi ska sköta om skyddsområden. Genom naturbete från vår till höst bidrar våra får till att olika arter på området klarar sig, däribland den vitryggiga hackspetten.

Vår gård producerar små mängder fällar, ullgarn och fårkött. Vi samarbetar med ett litet lokalt slakteri och vi strävar efter att våra produkter ska vara så ekologiska som möjligt. Vi värnar mest om djurens välmående och naturens mångfald.

Välkommen att bekanta dig med vår gård. Du kan göra det via vår Facebooksida.