Oukanmäen kyyttö

Oukanmäen kyyttö ligger i Kantojärvi i Torneå och är en av de äldsta uppfödarna av östfinsk boskap. Vår boskap härstammar huvudsakligen från Vieno Nenonens boskap från Kides. Utöver det värnar vi också om avelslinjer från bruna finska lantrasfår och från finska kallblod och bevarar traditioner att använda djur i arbetet.

Vår gård har också sedan 1998 varit med i ett projekt om bevarandet av lantrashöns. Vår verksamhet grundar sig på naturens mångfald och naturbete stöder biodiversiteten på alla våra betesmarker. Vi har ett omfattande urval av olika ängar, skogsbeten och andra vårdbiotoper.

 I månadsskiftet maj-juni flyttas vårt boskap till en ö i Torne älv. Där finns ett gammalt gårdsbruk från 1700-talet. Vinterutfodringen består av ekologiskt torrhö. Vår gård bedriver direktförsäljning av kött via REKO-ringen.

Oukanmäen kyyttö ligger i Kantojärvi i Torneå och är en av de äldsta bevararna av östfinsk boskap.

Vår gårds Facebook-sida hittar du här.

Kontaktuppgifter: Ilmari Majuri, tel. 040-410 5202, ilmari.majuri@gmail.com