Maksuton Luon­to­ka­don rat­kai­si­jat -oh­jel­ma­sar­ja Tiedekulmassa

Tie­de­kul­man Luon­to­ka­don rat­kai­si­jat -oh­jel­ma­sar­jas­sa 16.–25.11.2021 et­si­tään rat­kai­su­ja mo­ni­muo­toi­sen tu­le­vai­suu­den säi­lyt­tä­mi­sek­si. Helsingin yliopiston järjestämä neljän tilaisuuden mittainen monipuolinen webinaari on kaikille avoin.

Luontokadon asiantuntijat keskustelevat siitä, miksi luontokadon estäminen on ihmiselle elintärkeää ja kuinka ajattelumme pitää muuttua, jotta selviydymme tulevaisuudessa. 

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry ei ole mukana tilaisuudessa, mutta haluamme nostaa sen esille aiheen tärkeyden vuoksi. Tilaisuuteen pääsee Tiedekulman sivuilta.