Kallelse till årsmöte 11.4.2024


Naturbeteskött producenterna rf -föreningens stadgeenliga årsmöte hålls torsdagen den 11.4.2024 kl 13.30 på Bosgård i Borgå (Bosgårdsvägen 68, 06200 Borgå) samt via Teams appen.

Under mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden bl.a. 2024 års budget och verksamhetsplan samt 2023 års bokslut. Under mötet väljs också en ny styrelse och ordförande för nästa tre års period. Mötet hålls på finska, men det går givetvis bra att ställa frågor även på svenska. 

Innan mötet med start kl 12.30 informerar Auli Hirvonen/Maa- ja kotitalousnaiset (på finska) om avtal om skötsel av jordbruksnatur och landskap.  

Anmälan till årsmötet senast 7.4.2024 till Eriika (040 717 8797 eller thelundstrom@gmail.com). Informera i samband med anmälan, ifall du deltar fysiskt eller på distans.

Alla medlemmar är varmt välkomna med!

Hälsningar,
Naturbeteskött producenterna rf, styrelsen