Kallelse till årsmöte

 Naturbeteskött producenterna rf -föreningens stadgeenliga årsmöte hålls tisdagen den
18.4.2023 kl 11.30 i Koskis Café, Koskipolku 28, 25560 Koski as (Salo) samt via
Teams appen.

Under mötet behandlas stadgeenliga årsmötesärenden bl.a. 2023 års
budget och verksamhetsplan samt 2022 års bokslut. Mötet hålls på finska, men det
går givetvis bra att ställa frågor även på svenska. Innan mötet med start kl 10.00
informerar ledande expert Leena Aarikka från NTM-centralen (på finska) om
miljöavtalet gällande Skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och
landskapet. Efter Leena informerar planerare Charlotta Berlin från NTM-centralen (på
svenska) om Livsmiljöprogrammet Helmi i vårdbiotoper.


Anmälan till årsmötet senast 10.4.2023 till Eriika (040 717 8797 eller
eriika@luontojariista.fi). Informera i samband med anmälan, ifall du deltar fysiskt eller
på distans.


Alla medlemmar är varmt välkomna med!

Hälsningar,
Naturbeteskött producenterna rf, styrelsen