Kytömaan luomutila

Kytömaan luomutila tuottaa luonnonlaidunlihaa
 På gården i Kytömaa står kulturarv och miljön i fokus.

På gården koncentrerar vi oss på att hitta en ekologisk balans. En välskött jordmån håller i generationer och binder effektivt koldioxid från atmosfären. Genom att förena gammalt med nytt får vi ny användning för hotade ursprungsarter och kan öka den biologiska mångfalden.

Att sköta naturbetesmarkerna är en väsentlig uppgift för våra boskap. På sommaren betar våra kreatur bland annat i Mellersta Finlands nationalparker och på öar. Vi får inte så mycket kött, men däremot är det kött vi producerar väldigt näringsrikt och rent. I Finlands rena natur växer världens bästa kött. Det här köttet är mer än bara mat.

Kulturarvet och miljön kommer i första hand.