Kytömaan luomutila

Kytömaan luomutila tuottaa luonnonlaidunlihaa
Kytömaan luomutilalla ulttuuriperintö ja ympäristö ovat etusijalla.

Kytömaan luomutilalla keskitymme ekologisen tasapainon löytämiseen. Hyvin hoidettu maaperä säilyy sukupolvelta toiselle ja sitoo tehokkaasti hiilidioksidia ilmakehästä. Yhdistämällä vanhaa ja uutta saamme uuden käyttötarkoituksen uhanalaiselle alkuperäisrodullemme, biologisen monimuotoisuuden lisäämisen.

Luonnonlaitumien hoito kuuluu olennaisesti karjamme tehtävään, sitä tehdäänkin monenlaisissa kohteissa. Kesäisin karjamme laiduntaa Keski-Suomen kotiseutumaisemissa, kansallispuistoissa ja saarissa. Lihaa emme saa niin paljon kuin suurista roduista mutta se on erittäin ravintotiheää ja puhdasta, puhtaassa Suomen luonnossa kasvaa maailman parasta lihaa. Tällä lihalla on ravintoa suurempi tarkoitus.

Kulttuuriperintö ja ympäristö etusijalla.