Östanlands lamm

Östanlands lamm finns på ön Vänoxa i gamla Hitis kommun. Östanlands lamm inledde sin verksamhet våren 2017 genom köp av 4 st Ålandsfår av Annette Loumann (Korsvikens lamm ) och nu har vi drygt 40 tackor. Ålandsfåret (Skärgårdsfåret) är ju ingen köttras, utan en gammal urras från skärgården. De lämpar sig speciellt för den form av skärgårds beten vi har tillgång till. 


Gårdens betesmarker består uteslutande av naturbeten, ängar och skogsbeten på ett 10 tal olika holmar i gamla Hitis kommun som ligger söder om Kimitoön. Några hektar åker har vi arrenderat för hö (småbalar för lammningen ) vinter fodret (ensilage) köps in från fastlandet av en ekologisk fårgård. Köttet som är magert och välsmakande och säljs genom förhandsbokning vilket har visat sej vara ett fungerande koncept.