Luonnon monimuotoisuus lisääntyy laiduntamalla – luonnonlaidunpäivä 18.6.22

Laiduntaminen luonnonympäristössä on yksi harvoista ruuantuotantotavoista, joka parantaa luonnon monimuotoisuutta. Laiduntavat eläimet auttavatpelastamaan katoamassa olevia perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja hakamaita, sekä niissä asuvia uhanalaisia eläin- ja kasvilajeja.  

Lauantaina 18. kesäkuuta vietetään ensimmäistä valtakunnallista luonnonlaidunpäivää. Teemapäivänä useat luonnonlaidunlihaa tuottavat tilat ympäri Suomen avaavat laitumensa yleisölle. Tiloilla vieraat pääsevät tutustumaan luonnonlaidunnukseen ja sen merkitykseen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa. Ohjelmassa on muun muassa koko perheen laidunkävelyitä, asiantuntijapuheenvuoroja ja sekä luonnonlaidunlihan suoramyyntiä. 

Luonnonlaidunpäivän järjestävät yhteistyössä Metsähallitus, Luonnonlaidunlihan tuottajat ry, WWF Suomi, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö, Maa- ja kotitalousnaiset ja ProAgria. 

Perinneympäristöt ovat kaikkein uhanalaisimpia luontotyyppejä. Ne eroavat kaikista muista luontotyypeistä siten, että ne vaativat aktiivista hoitoa. Siksi tarvitsemme muutaman prosentin Suomen lehmistä, lampaista ja muista laiduntajista tähän työhön, koska ilman laidunnusta nämä arvokkaat alueet kasvavat umpeen ja häviävät.

”Laidunnus turvaa lukuisten lajien elinmahdollisuudet. Tuttujen niittylajien, kuten kissankellojen ja ahomansikoiden lisäksi laidunnus auttaa säilyttämään neljäsosaa maamme uhanalaisesta lajistosta. Niittykasvit tarvitsevat laidunnuksen mukanaan tuomaa valoa ja tilaa pärjätäkseen kilpailussa kookkaampien lajien kanssa. Niittykasveista puolestaan ovat riippuvaisia monet hyönteiset ja hyönteisistä edelleen muun muassa monet lintulajit”, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Katja Raatikainen

Perinneympäristöjen säilyminen on erityisen tärkeää pölyttäjähyönteisille. 

”Pölyttäjät ovat äärimmäisen tärkeitä ruokaturvan kannalta. Elinympäristöjen ylläpitäminen toimii eräänlaisena vakuutuksena, että emme ajaudu pölytyksessä vain tarhatun mehiläisen varaan”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela

Laiduntaminen luonnonympäristössä hyödyttää myös laiduneläimiä. Laiduntaminen on esimerkiksi naudoille luonnollista ja lajinmukaista elämää. 

”Tutustumalla laiduntavien eläinten elämään paikan päällä on helpompi ymmärtää, kuinka laidunnus tukee luonnon monimuotoisuutta. Siitä tässä on ennen kaikkea kyse– luonnon lajirikkauden vahvistamisesta suomalaisten kuluttajien avulla”, toteaa Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n puheenjohtaja ja luonnonlaidunlihaa tuottavan Kosken kartanon isäntä Fredrik von Limburg Stirum

Lisätietoja ja median haastattelupyynnöt:  

Suojeluasiantuntija Eeva-Liisa Korpela, WWF Suomi. Puhelin: 044 5655 165, sähköposti: eeva-liisa.korpela@wwf.fi 

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry:n puheenjohtaja Fredrik von Limburg Stirum. Puhelin: 040 540 1506, sähköposti fredrik@koskis.fi

Suojelubiologi Katja Raatikainen, Metsähallitus. Puhelin: 040 3540 512, sähköposti: katja.raatikainen@metsa.fi