Mikä luonnonlaidunliha? Mikä perinnebiotooppi?

Hienoa, että löysit tiesi luonnonlaidunlihan tuottajien uusille kotisivuille. Tässä muutamia vastauksia peruskysymyksiin. Kattavammin usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia löydät UKK-sivulta.

Mitä on luonnonlaidunliha?

Luonnonlaidunlihalla tarkoitetaan lihaa, joka saadaan osan vuodesta vapaana luonnonlaitumilla laiduntavista eläimistä, kuten naudoista ja lampaista.

Mikä on luonnonlaidun?

Luonnonlaitumia ovat perinnebiotoopit eli peltojen ulkopuoliset niityt ja kedot, lehdesniityt, hakamaat, metsälaitumet ja nummet. Lisäksi yhdistyksen kriteereissä luonnonlaitumiksi luetaan Natura2000 -alueet tai muut luonnonsuojelualueet (muu kuin pelto silloin kun laiduntamisesta ei ole haittaa alueelle), pellon metsäsaarekkeet, pellon reunavyöhykkeet, muinaisjäännöskohteet (silloin kun laiduntamisesta ei aiheudu haittaa kohteelle), uhanalaisten lajien elinympäristöt (kun laiduntamisesta ei aiheudu haittaa), suojavyöhykesopimuslohkot ja yli 5 vuotta lannoittamatta olleet pellot (korkeintaan puolet luonnonlaidunalasta tulee olla näitä), peltojen ulkopuolella olevat kosteikkojen ja vesistöjen rannat ja metsät. 

Mikä on perinnebiotooppi?

Perinnebiotoopit ovat Suomen uhanalaisimpia luontotyyppejä (mm. kedot, niityt, metsälaitumet, hakamaat), jotka eivät säily ilman jatkuvaa hoitoa. Ne ovat pellon ulkopuolisia viljelemättömiä, muokkaamattomia ja lannoittamattomia alueita, joita lähinnä niitto ja laidunnus ovat ylläpitäneet ja muovanneet. Uhanalaisesta lajistostamme neljäsosa on täysin riippuvaisia niityistä ja laitumista. Perinnebiotooppien rikas lajisto on peräisin jo jääkauden jälkeisiltä aroilta ja muilta luonnonniityiltä. Nykyään perinnebiotooppeja on jäljellä vain murto-osa entisestä ja niiden häviäminen olisi iso menetys meille kaikille. Laidunnus on merkittävin keino perinnebiotooppien ja niistä riippuvaisten lajien säilyttämiseksi. 

Kiinnostuitko? Lue lisää kysymyksiä ja vastauksia aiheesta täältä.