Sopimuslaidunnus-opas julkaistu suomeksi ja ruotsiksi

Uusi Sopimuslaidunnus-opas tarjoaa tietoa ja kokemuksia luonnonlaidunnuksen toteutukseen. Oppaassa kerrotaan luonnonlaidunnuksen hyödyistä, sopivista laitumista ja laiduneläimistä sekä sopimuskäytännöistä. Opas on julkaistu Laidunpankin verkkopalvelussa suomeksi ja ruotsiksi.

sopimuslaidunnusopas