Kött producerat på naturbetesmarker.

Ett tryggt alternativ, som gynnar miljön.Läs meraKött producerat på naturbetesmarker.
luonnonlaidun liha tuottajat

Vem och vad?

Naturbeteskött producenterna rf. är en förening var syfte är att föra naturbeteskött producenternas talan. Som en följd av produktion av naturbeteskött gynnas också skötseln av vårdbiotoper, dvs värdefulla naturbeten utanför egentlig åkermark.

Föreningen sammanför Finlands producenter av naturbeteskött, tar upp biologisk mångfald och betande av naturbetesmarker i den offentliga diskussionen och bland konsumenterna, samt befrämjar skötseln av de utrotningshotade vårdbiotoperna.

Information om betande av naturbetesmarker för konsumenter och producenter sammanställs på webbplatsen. På webbplatsen presenteras inhemska gårdar som producerar och säljer kött, och som har förbundit sig till de gemensamma kriterierna för produktion av naturbeteskött.

luonnonlaidun lammas pientila turku saaristo

Aktuellt

På ängarna och hagmarkerna i Finland har man redan under årtionden producerat naturbeteskött av hög kvalitet. Samtidigt har naturens mångfald befrämjats. Naturbeteskött producenterna rf ( Luonnonlaidunlihan tuottajat ry) har nu grundats för att verka för naturbeteskött producenterna, och de hotade vårdbiotoperna.

Föreningens målsättning är att sammanföra producenter av naturbeteskött i Finland, befrämja skötseln av de artrika vårdbiotoperna och förstärka en miljö- och djurvänlig produktion av kött. 

Uusimmat artikkelit