Finlandssvenska Marthaförbundet: Köttkunskap – från nos till svans

Finlandssvenska Marthaförbundet har 9.10. 2021 gett ut matkulturmagasinet ”Köttkunskap – från nos till svans” med information om hållbar köttkonsumtion. Här kan man lära sig mera om olika styckningsdetaljer och inälvor, samt tillredning av dem. I magasinet finns reportage om bl. a. naturbete och naturbetesköttproduktion på Koskis Gård, om grisuppfödning i Kimito, Munsala och på Åland, samt ett besök på Meatgard slakteri i Ingå.

Köttkunskap – från nos till svans