Strandbete-projektet ordnar i mars 2022 en webinarie serie om strandbete

Rantalaidun-hanke (Strandbete-projektet) ordnar i mars 2022 en webinarie serie om strandbete på finska. Naturens mångfald, ekonomisk lönsamhet, finansiering, djurens välfärd, vattenvård mm kommer att behandlas i serien. bekanta dig med programmet och anmäl dig här.