Naturbetesdagen firas den 18.6.22

I juni firas för första gången Naturbetesdagen! På temadagen den 18.6 kommer vi att fira naturbetesmarkerna och deras vårdare – de betande djuren. 

Nötboskap, får, hästar och andra betesdjur bevarar mångfalden på de hotade vårdbiotoperna, dvs torrängar, ängar, hagmarker och skogsbeten, och förhindrar att deras naturvärden försvinner.  

Vårdbiotoperna har uppstått genom den traditionella boskapshållningen. De utgör en livsmiljö för bl a många växt-, fjärils-, och skalbaggsarter. Dessa livsmiljöer hotas av igenväxning, eftersom den traditionella betesgången har upphört. 90 % av vårdbiotoperna har redan försvunnit från 60-talet till idag.

De betande djuren upprätthåller de vårdbiotoper som idag finns kvar. De tryggar livsbetingelserna för många arter och upprätthåller viktiga kulturlandskap.

På Naturbetesdagen den 18.6.22 kommer medlemsgårdarna i Naturbeteskött producenterna rf att ordna Öppen gård-evenemang runt om i Finland. På gårdarna är det möjligt att bekanta sig med naturbeten på plats och få höra sakkunniga berätta om hur betesgången påverkar dem.

Reservera dagen i din kalender redan nu. Börja också följa föreningens Facebook-sida. Vi kommer där under våren att berätta om evenemanget och på vår hemsia kommer vi att publicera information om de gårdar, som håller Öppen gård för alla intresserade. 

luonnonlaidunpäivä
Foto: Jukka Tobiasson

Tillsammans gör vi världens första Naturbetesdag till något minnesvärt!

Naturbetesdagen arrangeras i samarbete med Naturbeteskött producenterna rf, Natur- och viltvårdsstiftelsen, WWF, Forststyrelsen, Maa- ja kotitalousnaiset och Pro Agria.