Korsvikens Lamm

Korsvikens Lamm startade upp i Sund på Åland år 2010. Jag, Annette Loumann, har alltid haft en
förkärlek till våra oerhört vackra naturbeten och till djur. Speciellt lantraserna har legat mitt hjärta
nära, på grund av deras litenhet, deras pigga och sällskapliga lynne och vackra färger. Det året fick jag
möjlighet att överta 43 tackor av rasen Ålandsfår, som är Ålands enda ursprungsras. Tackorna har
sedan dess årligen varierat mellan 60 och 90. En stor del av lammen har också fått leva över vintern,
för att kunna ta tillvara följande vårs frodiga bete och vara slaktmogna till restaurangernas
sommarbehov. Förutom det goda köttet är de vackra skinnfällar man får av Ålandsfår den produkt
som efterfrågas mest.


År 2017 träffade jag min man Leif Lundberg, som är en genuin skärgårdsbo och Highland Cattle-
ägare. I dagsläget har fåren och jag flyttat ut till Jurmo, och dessutom har jag fått möjlighet att skaffa
mig en annan ungdomskärlek – lappkor, dvs kor av nordfinsk lantras. Till påsken år 2020 flyttade 6
dräktiga kor och 4 kalvar hit från Kauhava och Sievi. I juli hämtade vi ytterligare en avelstjur.
Som bäst arbetar vi och våra inflyttade medhjälpare med att öppna upp gamla beten i ett Leader-
projekt. Förutom där Highlandkorna betat har Jurmos gamla betesängar helt vuxit fast med främst
enbuskar, men naturligtvis också lövsly. Det är ett nöje att se hur vackert det blir när ytorna öppnas
upp igen!


Ålandsfåren älskar sly och korna tar hand om vassen. Genom att använda växelbete mellan olika
djurarter (på Jurmo finns även hästar och getter) skapar det variation i betestrycket. Vi väntar med
spänning på den artrikedom vi hoppas få uppleva!