Notkolan tila

Notkolan tila ligger i Parikkala i Södra Karelen. År 2020 belönades gårdens betesmarker med hedersomnämnande för Vuoden maisemateko (årets landskapsgärning). Gården hör till byarna Kesusmaas och Kirjavalas mest värdefulla landskapsvårdsområde. De gamla steninga och kuperade vårdbiotoperna på gården sköts om av 30 highland cattle-kor och deras kalvar. Beroende på årstiden varierar det totala antalet djur mellan 60 och 70.

Gården har ett avtal om att sköta jordbruksnaturens och landskapets biologiska mångfald som utgörs av omkring 50 hektar vårdbiotoper. Av dem är cirka 20 hektar värdefulla på landskaps- och riksnivå. Dessutom hör en del av området till Natura 2000-nätverket och betesområdet Kultakallio är ett privat naturskyddsområde. Gårdens vårdbiotoper är gamla betesmarker och traditionella landskap. I gårdens exceptionella omgivning och på betesmarkerna lever bland annat de ytterst hotade arterna fårad dyngbagge och mossfältmal.  

I anslutning till gården finns en liten gårdsbutik där man kan köpa delikat och högkvalitativt ekologiskt naturbeteskött. Produkter levereras också till kunder enligt överenskommelse.

Från butiken på Notkolan tila kan man köpa naturbeteskött eller avtala om hemleverans.

Paajasen laidunliha/Notkolan tila

Adress: Naukkarisenmäentie 31, 59410 Kirjavala

tel. 0504001149 / Jatta Paajanen

 paajasenlaidunliha@gmail.com

www.paajasenlaidunliha.fi

På Facebook och Instagram heter vi @paajasenlaidunliha