Westankärr gård

På Kimitoön producerar den mångsidiga gården Westankärr delikat naturbeteskött. Vi föder upp får, samt highland cattle- och herefordboskap. Djuren betar på naturbetesmarker. Samtidigt sköter de också vårdbiotoper som både hör till gården och Forststyrelsen. Miljöansvar är en viktig del i all vår verksamhet och naturbete är en central del av det. I Westankärr finns det en gårdsbod där vi bland annat säljer fårkött och skinn. Välkommen till Kimitoön för att bekanta dig med vår ekologiska gård!

www.westankarr.fi

Westankärr gård lammas