Vanhalan Villalammas

Vanhalan Villalammas on pieni lammastila Laitila

Vanhalan Villalammas är ett litet fårstall i Letala i Egentliga Finland. Fåren betar på västfinländska kulturbiotoper. Betesmarkerna är bland annat kulturhistoriskt viktiga områden i Harola och Untamala. Genom naturbete har Vanhalan Villalammas både skött om naturens mångfald och kunnat bevara historiskt viktiga områden.


Fåren bor på vintern i en gammal renoverad stenladugård i det vackra Untamala. Både de gamla medeltida byggnaderna och fåren skapar en traditionell stämning i byn. 


Gården föder upp många slags får: kajanalandsfår, finsk lantras, ålandsfår och Oxford down. Vanhalan Villaslammas ordnar också både kurser om fåruppfödning och olika evenemang som samlar ihop fårintresserade. Sommarcafét i Untamala fungerar som gårdsbod och där kan man köpa naturbeteskött och andra fårprodukter. Allt kött säljs via direktförsäljning. Därtill säljer vi också levande får. Gården producerar också växtfärgade ullgarn, fällar och unika handgjorda yllekläder.

Bekanta dig med vår gård via Facebook.