Thorsvikin kartano

Thorsviks boskap betar från maj till oktober på både natur- och gräsbeten. På vintern äter de bara foder från våra egna åkrar. 

Thorsvik herrgård ligger i Kyrkslätt vid Esboviken. Gården har varit i släktens ägo sedan 1912 och den första herefordboskapen kom 1975. För tillfället finns det 65 dikor och på Thorsviks rikliga naturbeten finns det ungefär 140 djur. Nötkreatursrasen hereford lämpar sig utmärkt för just naturbete på grund av den lätt kan uppta grovfoder. Naturbete är bra eftersom höet från ängarna ger bra föda åt människor, gamla kulturbiotioper behåller sitt utseende och landskapen hålls öppna. På gården säljer vi vårt egenproducerade kött till både konsumenter och restauranger.

Av gårdens totala betesmark är 42 hektar speciella miljöer i form av kulturbiotoper och naturbeten. Av dem är över hälften klassade som värdefulla vårdbiotoper. Allt som allt finns det 160 hektar av olika typers naturbeten! En del av betesområdet är strandskogar vid Finska viken och de är värdefulla Natura 2000-naturskyddsområden. Boskapen på Thorsvik betar från maj till oktober på natur- och gräsbeten. På vintern äter de foder från gårdens egna åkrar.


Vi deltar fortlöpande i undersökningar som granskar den biologiska mångfalden på gården. Exempelvis genomförde Luke och Syke en undersökning om mångfalden på Thorsviks åkrar och hittade anmärkningsvärt många pollinerare. För det får vi tacka boskapen som betar på de naturliga betesmarkerna. 


Läs mer Thorsvik herrgård.

Bilder: Johanna Salmi, Laura Kuuluvainen och Iiris Herlin.